اکبر توکلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بهشت زهرا(س) که به تعبیر امام خمینی وادی السلام ثانیس نام دارد ۳۰ هزار شهید حضور دارند.

به گفته وی، از آنجا که در اعتقادات ما شهدا همواره زنده اند بنا داریم تا پایان سال جاری ۳۰ هزار اصله نهال که در فرهنگ ما نماد زندگی است به یاد این شهدا و هریک با نام و اتیکت یک شهید در بهشت زهرا(س) غرس شود.

توکلی نژاد از ارسال پلاک و شناسنامه هر درخت با نام شهدا به منازل خانواده شهدا خبر داد و افزود: این کمترین کاری است که در سرای شهدا و برای بهبود شرایط اقلیمی بهشت زهرا می توان انجام داد ضمن اینکه بار دیگر یاد و خاطره شهدا گرامی داشته می شود.

وی ادامه داد: به صدا در آوردن زنگ "دانش آموز شهید دیروز" به دست شهردار تهران در ابتدای مهر ماه سال گذشته اقدامی دیگر در جهت گرامی داشتن یاد شهدا بود که در مهر ماه سال جاری این زنگ مجددا نواخته می شود.