افکارنیوز

: در بروکسل، پایتخت بلژیک قانون ممنوعیت توهین و متلک‌پرانی به افراد از سوی شهرداری این شهر مورد تصویب قرار گرفت.

در تصویب این قانون، فیلم کوتاه تهیه شده توسط یک دانشجوی دختر دوره دکترا مورد توجه قرار گرفته است.

این دختر دانشجو در حالی‌که در خیابان‌های بروکسل پیاده‌روی می‌کرد با استفاده از دوربین مخفی اقدام به ضبط متلک‌ها یا در واقع مزاحمت‌های لفظی خیابانی کرد. به این ترتیب به دنبال انباشته شدن پروندهای مربوط به شکایت‌های ناشی از مزاحمت‌های خیابانی، شهردار شهر بروکسل قانونی را در این باره تصویب کرد.

براساس این قانون کسانی که اقدام به متلک‌پرانی، فحاشی، اظهارات نژادپرستانه و بیان سخنان تحقیرآمیز نسبت دیگران کنند بین ۷۵ الی ۲۵۰ یورو جریمه خواهند شد.

منبع: قانون