به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، این عملیات کابل برگردان که با هدف توسعه صورت می گیرد مربوط به مراکز مخابرات شهید لطیفی، جماران، شهید زارعی، ولیعصر(عج)، شهید قندی، شهید مطهری و شهید نصرالهی است.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابانهای فرشادی، بهشتی، توسلی، سادات، محمدی، ابراهیمی، علی اکبر رضاییان و کوچه پارک طجرلو از ۱۹ شهریورماه به مدت ۳ روز مختل خواهد بود.

در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸،۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳ و ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان های شهید حاج محمود نوریان، شهید محمدرضا دوقوز، کوچه های نسترن، اسلامی، صفا و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۶،۴۴۱۷ و ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴ در محدوده بلوارهای فردوس، آسیا، خیابان های ارم و بهار جنوبی نیز مشترکان به مدت ۳ روز با اختلال در ارتباط تلفنی روبرو هستند.

به دنبال اجرای این عملیات توسعه ای مشترکان در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳،۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابانهای شهید قجاوند، نامجو، سلمان فارسی و کوچه جلالی نیز حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید قندی نیز از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید مطهری با پیش شماره های ۸۸۷۰ الی ۸۸۷۲، ۸۸۴۸، ۸۸۵۵ و ۸۸۱۰ در محدوده خیابانهای سیدجمال الدین اسد آبادی، بیستون، آماج، موج، ۲۱ الی ۲۶ و ۲۷ الی ۳۸ و در مرکز مخابرات شهید نصرالهی با پیش شماره های ۸۸۲۴ الی ۸۸۲۸ و ۸۸۴۸ در محدوده خیابانهای نصر، فروزانفر، جلال آل احمد، پنجم نصر و پنجم فروزانفر از ۱۸ شهریور حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.