در سایه دیوار چین بزرگترین ساخته دست بشر، دیوار بزرگ دیگری وجود دارد که برای بازدید چیزی کمتر از همسایه خود ندارد. قلعه " کمبهالگاره " واقع در جنوب هند را دیواری احاطه کرده است که بعد از دیوار بزرگ چین بزرگترین دیوار تاریخی دست بشر است. این دیوار بیشتر از ۳۶ کیلومتر طول داشته و قطر آن در برخی از نقاط به ۱۵ متر می رسد و دارای ۷ دروازه است.. ساخت این دیوار در سال ۱۴۴۳ آغاز شده و حدود یک قرن به طول کشیده است و سپس در قرن نوزدهم قسمتهایی به آن اضافه شده است. هدف از ساخت این دیوار در آن دوران محافظت از معابد و زمین های کشاورزی حاصلخیز منطقه بوده است.

کد خبر: 144111