با نزدیک شدن به روزهای بازگشایی مدارس بازار فروش لوازم التحریر همچنان داغ است ولی آنچه که بیش از پیش خود را نمایان می نمایاند چاپ تصاویر غربی بر روی اکثر تولیدات نوشت افزاری و کیف مدارس است.

کد خبر: 144183