افکارنیوز

: این دو اسکلت عصر نو سنگی که در سیزدهم فوریه سال گذشته شناخته شدند، اسکلت مرد و زنی بودند که سال‌ها کنار هم دفن شده بودند.

سال ۲۰۰۷ برای باستان شناسان جهان سالی توأم با موفقیت‌ها و کشف آثار محیرالعقولی همراه بود که در این میان ۱۰ اثر مهم کشف و بحثانگیزترین آنها نیز اسکلت‌های عشاق یا اسکلت‌های ولنتاین، دیگر کشف مهم باستان‌‌شناسان بود.

این دو اسکلت عصر نو سنگی که در سیزدهم فوریه سال گذشته شناخته شدند، اسکلت مرد و زنی بودند که سال‌ها کنار هم دفن شده بودند.

باستان شناسان پس از مطالعه روی دندان‌های این اسکلت‌ها که کاملا‌ دست‌نخورده باقی مانده‌ بودند، مشخص کردند این عشاق در جوانی و حدود ۵ تا ۶ هزار سال پیش در این گور دفن شده‌اند.

کشف این اسکلت‌ها از آنجا در نوع خود منحصر‌‌ به فرد به شمار رفت که کشف تدفین دوتایی مربوط به عصر نوسنگی تاکنون در هیچ گزارش‌‌ باستان شناسی دیده نشده است.

این اسکلت‌های پر رمز و راز در ورونای ایتالیا پیدا شدند.

ورونا شهری است در شمال ایتالیا، ناحیه ونتو Veneto کنار رود آدیگه Adige که موقعیت سوق الجیشی آن بین ونیز و میلان و همچنین گذرگاه برنر Brenner که ارتباط دهنده اروپای مرکزی با ایتالیاست، باعثشد بسیاری به این دو اسکلت لقب اسکلت‌های رومئو و ژولیت بدهند. دلیلشان این بود که اسکلت‌ها دقیقا در جنوب مانتوآ، واقع در ۲۵مایلی جنوب ورونا، جایی که شکسپیر داستان رومئو و ژولیت خود را در آنجا خلق کرد، کشف شده است.

منبع: فردانیوز