افکارنیوز

: یونو گاسای که می شود گفت به تازگی به جمع کودکان هراس انگیز پیوسته، قهرمان اصلی مانگای «دفتر خاطرات آینده» است. این مجموعه به زندگی یک کودک تنها به نام «یوکیترو آمانو» می‌پردازد که تلفن همراهش دارای قدرت پیش بینی آینده‌ی وی توسط «دئوس اکس ماکینا»، ارباب ساکن زمان و مکان، می‌باشد. یوکی و یازده نفر دیگر در یک بازی مرگ و زندگی هستند و کسی که تا پایان از خود مقاومت نشان دهد، جانشین دئوس خواهد بود. نزدیک ترین یاور یوکی، یونو گاسای است که دیوانه وار و به نحوی وسواس گونه دلباخته ی اوست.

یونو شخصیتی دوگانه دارد: یکی از شخصیت های او، دختری است نسبتاً عادی و مهربان با احساسات عمیق وفادارانه و محبت نسبت به یوکی؛ و شخصیت دیگرش دختری بیمارگونه و جانی است که بویی از رحم و همدردی نبرده، و هر فردی را که به یوکی نزدیک می شود، به عنوان یک تهدید احتمالی در نظر می گیرد.یونو مانند اغلب انسان های روانی و جنایتکار همواره با چاقو و تبر سر و کار دارد و مشاهده ی نوسان او میان شخصیت های مهربان و شرور، حقیقتاً آزاردهنده است. ویژگی های یونو بر اساس یک شخصیت معروف ژاپنی به نام “یاندره” شکل گرفته است. یاندره، شخصیتی است وحشی و بدون تعادل روانی که افکار عاشقانه‌ی وسوسه آمیز و ناسالمی در سر دارد. یونو گذشته‌ی غم‌انگیزی داشته و با آرزوی ازدواج با یوکی به او وابسته شده است.
تمایلات وحشیانهی یونو و کارهایی که حاضر است برای محافظت از یوکی انجام دهد، او را به شخصیتی تأثیرگذار، و بدون شک یکی از آزارنده ترین و ترسناک ترین شخصیت های مانگا بدل نموده است.