تصاوير زير از هواپیمای ابَر ترابری شركت هواپيما سازي "ایرباس " موسوم به نهنگ بلوگا که مدل تغییر یافته A۳۰۰-۶۰۰ است و برای حمل و نقل قطعات بزرگ هواپیما بین کارگاههای مختلف ایرباس بکار میرود.