رئیس اتحادیه گوشت گاوی با اشاره به ذخیرهسازی مناسب گوشت اعلام کرد: قیمت گوشت در ایام پایانی سال ثابت خواهد ماند.

بر اساس گزارش بازرگانی ایران ضمن تاکید بر عدم افزایش قیمت‌ها با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش قیمت برخی محصولات، گفت: طی روزهای اخیر با اجرایی شدن این قانون، قیمت گوشت گوسفندی حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و از کیلویی ۱۶ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه گوشت گاوی به بیان آخرین وضعیت قیمتها در بازار پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر قیمت گوشت گوسفندی وارداتی عرضه شده به واحدهای صنفی ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ این محصول برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار تومان و قیمت گوشت گوساله وارداتی برای مصرف‌کننده هشت هزار و ۶۰۰ تومان است.

به گفته وی، قیمت گوشت گوسفندی داخلی توزیعی توسط اتحادیه ۱۴ هزار تومان و قیمت گوشت گوساله داخلی مخلوط نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف‌کننده است.

خندان روی جوان با بیان اینکه قیمتهای مصوب برای گوشت مخصوص واحدهای تحت پوشش اتحادیه است وبا اشاره به بازرسی و نظارت مستمر از این واحدها، افزود: این واحدها موظف به نصب تابلو قیمت هستند و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف این واحدها اعلام نشده است.