معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان از اعلام آمادگی برخی از تشکلها برای کاهش قیمت محصولات خود خبر داد و افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده با انجمنها و اتحادیههای صنفی طی روزهای آتی نرخ نان صنعتی، محصولات قنادی و برخی مواد غذایی نیز کاهش خواهد یافت.