علی خلیلی نتاج ساكن بابلسر كه متولد چهارم تیرماه ۱۳۱۹ هجری شمسی است و اكنون یك همسر ۶ فرزند و ۱۴ نوه دارد پس از اینكه یارانه نقدی به حسابش واریز نشد برای پیگیری به اداره ثبت احوال مراجعه می كند كه درآنجا متوجه می شود ۷۰ سال قبل تنها ۴ ماه پس از تولد فوت كرده است.

این شهروند در گفتگو با خبرنگار شمال نیوز گفت: در برگه ثبت احوال تاریخ فوت آبان ۱۳۱۹ و علت فوت ایست قلبی ثبت شده است. در حالیکه این فرد کارت ملی و شناسنامه رسمی ثبت احوال را در اختیار دارد و در سالهای گذشته نیز چند بار به سفرهای زیارتی مکه، سوریه و کربلا نیز مشرف شده است.

به گفته علی خلیلی نتاج، او با مراجعه به محاكمه قضایی تقاضای رسیدگی به پرونده و بازگشت به آمار افراد زنده كشور را كرده است كه پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.