وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مدیریت توزیع شیر در مدارس اعلام كرد: امسال ۱۰میلیارد تومان از محل توزیع شیر در مدارس صرفهجویی شده است.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجیبابایی در جمع فرهنگیان استان سمنان گفت: با وجود اینكه امسال جامعه هدف بیشتری در مدارس شیر دریافت كردهاند اما با برنامهریزیهای انجام شده و مدیریت صحیح، توانستهایم از این محل صرفهجویی داشته باشیم.

تأخیر در توزیع شیر

همشهری نوشت: امسال ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توزیع شیر در کشور اختصاص یافت که در مقایسه با سال گذشته ۴۰میلیارد تومان افزایش داشت اما این کار با تاخیر چند ماهه روبه‌ور شد که کریمیان، دبیر کمیته شیر مدارس دلیل آن را تهیه شیر با قیمت ارزان‌تر نسبت به سال‌های گذشته اعلام کرد. سرانه توزیع شیر در جامعه دانش‌آموزی ۱۴کیلو‌گرم است که هر بار ۲۰۰سی‌سی و در ۷۰نوبت توزیع می‌شود.

صرفه‌‌جویی و شیر دبیرستان‌ها

اعلام صرفه‌جویی ۱۰میلیارد تومانی در اعتبار ۲۰۰میلیارد تومانی شبهه‌انگیز است، زیرا نه‌تنها قیمت شیر نسبت به سال گذشته کاهش نیافته، بلکه جمعیت هدف نیز افزایش یافته، اما مبلغ قابل توجهی صرفه‌جویی شده‌است. البته اعلام صرفه‌جویی کمی زود است زیرا توزیع شیر در مدارس با تاخیر شروع شده و هنوز تا توزیع ۷۰نوبت شیر در مدارس زمان زیادی داریم و شاید با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال در برخی از مناطق ۷۰نوبت شیر توزیع نشود.

برای نمونه، توزیع شیر در تهران با تاخیر چند ماهه شروع شد و قائم‌مقام آموزش و پرورش تهران دلیل آن‌را طولانی‌شدن روند برگزاری مناقصه بیان کرد و اینکه توزیع شیر از ۱۵آذر در مدارس آغاز شد. توزیع شیر در مدارس تهران با تاخیر ۷۵روزه شروع شد، آن هم نه در همه مدارس، هر چند هنگامی که آغاز شد در برخی از مناطق شیر چند نوبت یکجا به دانش‌آموزان تحویل داده شد تا شاید به نوعی جبران مافات شود.

علی‌اکبر حامدی اوایل دی‌ماه در این‌باره به مهر گفت: اگر در این میان مدارسی هستند که هنوز شیر در بین دانش‌آموزان آنها توزیع نشده، به آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه کنند تا مشکلات احتمالی را رفع کنیم. بخشی از صرفه‌جویی مورد اشاره وزیر آموزش و پرورش ناشی از توزیع نشدن شیر در دبیرستان‌هاست و این موضوع زمانی آشکار می‌شود که قائم مقام آموزش و پرورش شهر تهران درباره توزیع شیر در دبیرستان‌ها که پیش از این مسئولان کمیته ملی شیر مدارس وعده آن را داده بودند، مطرح کرد: «تاکنون اعتباری برای این مدارس اختصاص نیافته است». از سوی دیگر اگر این صرفه‌جویی واقعی باشد نشان از بی‌برنامگی در توزیع شیر در سال‌های گذشته دارد که جمعیت هدف به مراتب کمتر بوده و شیر هم ارزان‌تر اما….

پیش از این دبیر کمیته ملی شیر مدارس اعلام کرده بودکه امسال افزون بر توزیع شیر در مهدهای کودک، مدارس پسرانه و دخترانه ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان‌های دخترانه، برای نخستین بار در دبیرستان‌های پسرانه ۱۲استان نیز به‌طور آزمایشی شیر توزیع می‌شود و ممکن است حتی در همه دبیرستان‌های پسرانه کشور نیز توزیع شود. همچنین از امسال معلمان مدارس نیز شیر دریافت خواهند کرد.

با این همه توزیع نان غنی شده در مدارس در هالهای از ابهام است. امسال برای توزیع نان غنیشده ۵ میلیارد تومان اختصاص یافته در حالی كه سال گذشته این اعتبار ۲۸میلیارد تومان بود اما تاكنون در بسیاری از مدارس نان غنیشده توزیع نشده است.