پژوهشگران با انجام تحقيقاتي اعلام كردند: پيادهروي سريع، عامل مهمي در تضمين طول عمر با كيفيت افراد است.

به گزارش ایسنا، محققان امریکا با انجام پژوهشی بر روی ۳۴ هزار فرد ۶۵ سال به بالا دریافتند: افرادی که با شرایط لازم، سریعتر حرکت می‌کنند، یا این که پیاده‌روی سریع را جزء برنامه‌های روزانه خود قرار می‌دهند، دارای طول عمر به مراتب بیشتر و با کیفیت‌تری هستند.

بر اساس نتایج این پژوهش‌ها که در مجله American Medical Association منتشر شده است، پیاده روی سریع در سن ۶۵ سال و مخصوصا پس از ۷۵ سالگی در کنار دارا بودن شرایط لازم، یکی از مهمترین رموز افزایش طول عمر با کیفیت افراد است.

همچنين ۱۰ درصد افراد بالاي ۸۰ سال مورد مطالعه در اين بررسي که پيادهروي سريع را در برنامه روزانه خود دارند، احتمالا قادر خواهند بود كه تا سن ۹۰ سالگي عمر کنند.