به گزارش واحد مرکزی خبر،سردار مومنی درباره ضرب الاجل پلیس به خودروسازان در خصوص تولید خودروهای مجهز به تجهیزات پیشرفته از جمله ترمز ای بی اس گفت: هم اکنون ۸۵ درصد از خودروسازان به قول خود عمل کرده اند اما برخی از خودروسازان ازجمله سایپا هنوز به طور۱۰۰ درصد با زمانبندی پلیس هماهنگ نبوده است.

مومنی افزود: از سال آینده هیچ یک از شرکت های خودرو ساز بدون در نظرگرفتن سیستم های ایمنی، اجازه تولید خودرو را نخواهند داشت.

وی درباره امداد جاده ای گفت: برای امدادرسانی سریع به مصدومان تصادفات اقدامات موثری در نظر گرفته شده تا تلفات کاهش یابد.