رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در بخشی از این گفت و گو مدعی شد:باید به کفاشیان گفت مگر آن پست حق شما بود که رفتید از آن انصراف دادید، که چه شود، که سعیدلو انتخاب شود. سیستم یک مدیر مانند تو را میخواهد که فقط به حرفهای آنها گوش کنید. شک نکنید که اگر دادگان اکنون رئیس فدراسیون بود هیچ وقت به خاطر سعیدلو کنار نمیرفت چرا که این حق جامعه فوتبال است که در کمیته اجرایی فوتبال آسیا مسوولیت داشته باشد و یکی از کشورهای تصمیم گیرنده باشد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان این که کفاشیان این کار را تحت فشار انجام داده است، گفت: آقای کفاشیان خیانتی که کردید تا ابد بر پیشانی خودت می‌ماند. این پست با یازده سال تلاش برای ایران به دست آمده بود. خودت و سعیدلو هم می‌دانستید که هر دو کرسی را به ایران نمی‌دهند و یا اکس‌کو را می‌دادند و یا نایب رئیسی غرب آسیا را، اما حالا شما برای اینکه سعیدلو نایب رئیس غرب آسیا شود از چنین کرسی مهمی انصراف می‌دهید، من برای بن‌همام هم متاسفم که می‌آید چنین پیشنهادی را به کفاشیان می‌دهد که یکی از این دو پست را انتخاب کند. خوشحالم که پیش از این هم در مصاحبه با ایسنا گفته بودم که این کار سعیدلو به فوتبال ایران ضربه می‌زند. آن زمان هم گفتم که این دو نفر نمی‌توانند هر دو پست را بگیرند. اصلا مگر سعیدلو کجای ورزش این کشور است که حالا بیاید نایب رئیس فوتبال غرب آسیا شود، چرا باید یک پست اجرایی مهم را در آسیا از دست دهیم و به جای آن یک پست معمولی و تشریفاتی را بگیریم. که حالا بخواهیم برای کشورهایی مانند ازبکستان و قرقیزستان تصمیم بگیریم؟ من از تمام مسوولان، پیشکسوتان، معلمان و دانشگاهیان کشور می‌خواهم که وارد این بحثشوند و نگذارند که پست هایی که در این چندسال در صحنه بین‌المللی برای ایران به دست آمده از دست برود.

محمد دادگان در ادامه با اشاره به این که علی آبادی هم مانند سعیدلو می خواست خودش در فوتبال آسیا پست بگیرد، گفت: من در دو کمیتهی فیفا عضو بودم اما علیآبادی من را کنار گذاشت تا خودش به جای من بیاید. اما فیفا پس از آن اجازه نداد که چنین کاری انجام دهد. آنها به همین خاطر کفاشیان را آوردهاند که او را کنار بزنند و خود در فوتبال آسیا صاحب منصب شوند. آقای کفاشیان شما که میخواستید بروید اصلا چرا آمدید، من که میدانم شما تحت فشار از این پست انصراف دادید، اصلا شما در این چند سال چه خدماتی را به فوتبال ایران دادید. حتما پس از این هم وقتی پستی گرفتید میخواهید بگویید من به فوتبال کمک کردم، شما چه کار کردید فقط آمدید مهمترین پستی را که در این چند سال برای فوتبال ایران به دست آمده بود از دست دادید. آقای کفاشیان شما اگر خودت را وزنهای برای فوتبال کشور نمیدانستید چرا آمدی رئیس فدراسیون شدی که حال بخواهید از این پست مهم انصراف دهید. من پیش از این هم به این موضوع اشاره کرده بودم و میدانستم که چه سرنوشتی در انتظار ماست، اگر سعیدلو انتخاب شود هم هیچ مزیتی برای فوتبال ما نخواهد داشت.