مهر:

موحد با اشاره به مبارزه قاطع با متعدیان و متصرفان غیر قانونی اراضی دولتی از بازداشت دو نفر از این افراد به جرم تصرف شش هکتار اراضی ملی در کرمان خبر داد.

وی افزود: این دو نفر ضمن تصرف اراضی دولتی در منطقه باقر آباد کرمان، آن را قطعه بندی و به افراد می فروختند.

دادستان کرمان از ضرب و جرح شکات و تهدید آنان توسط این دو نفر نیز خبر داد و گفت: رسیدگی به اتهامات این دو نفر در شعبه هفتم بازپرسی در حال انجام است و متهمین با قرار بازداشت در زندان بسر می برند.

موحد اتهام این افراد را مشارکت در تصرف عدوانی شش هکتار اراضی ملی، اختلال در نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و هیاهو و تعرض به افراد و نزاعهای متعدد و فحاشی نسبت به شکات اعلام کرد.