موزه سن پطرزبورگ که از مشهورترین موزه ها در سراسر جهان به شمار می رود ارتشی کوچک از حیوانات اهلی در اختیار دارد که همانند ماموران مراقبت از این موزه، به کنترل کردن این محل مشغولند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی سی سی تی وی، پنجاه گربه وظیفه محافظت از آثار هنری روسی و ورود و خروج افراد را در موزه سن پطرزبورگ بر عهده دارند همان طور که در دویست سال گذشته نیز پدران این گربه ها همین وظیفه را اجرا می کردند.

با این حال، گربه ها در سرمای شدید و چند درجه زیر صفر روسیه از ورود به طبقات بالای این موزه که گالری های آن قرار دارند، منع شده اند.

گروهی با هدایت " تاتیانا دانیلوا " کار سرپرستی از گربه ها را به منظور غذا دادن به آنها و درمان آن ها به هنگام بیماری بر عهده دارند.

به نظر می رسد پس از حدود دویست و پنجاه سال این گروه از گربه ها تصمیم ندارند وظیفه خود را در کنترل تردد افراد به این زودی کنار بگذارند.