وبلاگ معبر سایبری فندرسک نوشت: ویدئویی که مشاهده میکنید در اواخر سال ۹۰ از مزار پاک و مطهر پنج شهید گمنام و میهمان شهر خان ببین و منطقه فندرسک گرفته شده است که سند مظلومیت این پنج شهید گمنام است. شاید این شهیدان اگر در خاک های مناطق عملیاتی مدفون بودند برایشان بهتر از این بود و شأن و منزلتشان حفظ میشد. اما پس از انتشار این تصاویر در فضای مجازی مسؤلین مربوطه به خود آمدند و حفظ آثار استان گلستان قدم جلو گذاشته تا احداث این بنا به پایان برسد.

البته در این بین نباید اقدامات شایسته امام جمعه محترم شهر خان ببین حاج آقا شهابی را نادیده گرفت که واقعا بی وقفه برای این پنج شهید گمنام تلاش نمودند و یک تنه بار مسؤلیت تمام مسؤلین استانی و شهرستانی را به دوش گرفتند. ضمن تشکر از امام جمعه محترم شهر خان ببین به سایر مسؤلین پیشنهاد میشود با امام جمعه عزیز شهر همکاری لازم را بعمل آورند تا از خجالت این پنج شهید عزیز در بیاییم.


مشاهده کنید