موهای بدن اسب " سمند " زرد رنگ یا بژ است و یال، دم، پاها و پوزه آن سیاه است. سمند رگه‌های گوناگونی بر اساس تیرگی یا روشنی دارد.

کد خبر: 148860