به گزارش افکارنیوزبه نقل از خبرآنلاین، ۱۰۲ سال پیش در چنین روزی(۲۰ سپتامبر ۱۹۱۰) طی کنفرانسی که در سوربن پاریس با موضوع بررسی بیکاری برگزار شد، اعضای حاضر در این کنفرانس بر ضرورت در نظر گرفتن بیمۀ بیکاری تأکید کردند. این پدیدۀ جدید متعاقب بحران بزرگ اقتصادی ۱۸۹۰ در نظر گرفته شده بود.

به گزارش پایگاه اینترنتی لنترنت، متخصصان و کارشناسان که نگران تبعات منفی بحران بودند، پیشنهاد کردند که برای بیکاران در کشورهای صنعتی بیمۀ بیکاری در نظر گرفته شود