افکارنیوز

: برای اولین بار در خاورمیانه و ایران در یک عملیات واقعی امداد و نجات یک سگ توانست از ارتفاع ۸۶ متری فرود آید و فرد مفقود شده را پیدا کند. … دومان کف اداره خوابیده بود که یک دفعه شروع کرد به پارس کردن و با ما بیرون رفت! … ۱۰ ثانیه بعد در آذربایجان زلزله شد!

نشریه دنیای اقتصاد در شماره ۸، دوم شهریور ۹۱ خود در پرونده ای ویژه به نقش سگ های امداد و نجات در تاریخ ایران پرداخته بود که در این میان دومان، سگ قهرمانی که در زلزله آذربایجان و ترکیه نقش برجسته ای با نجات مصدومان و زیر آوار ماندگان داشت، توانست جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد. قسمت های مربوط به این موضوع، گلچین شده که در ادامه می توانید به صورت فایل پی دفی اف ازاینجادانلود کنید.