به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، در جلسه روز گذشته شورای عالی ترافیک مصوب شد که از سال آینده ۲۰۰۰ فقره آرم طرح ترافیک به بنیاد شهید اختصاص یابد، اما این تعداد آرم نباید از سرجمع ۹۸ هزار و ۲۰۰ فقره آرم تجاوز کند لذا شهرداری تهران مکلف شد، با کم کردن سهمیه بخش‌های دیگر نسبت به تامین آرم مورد نیاز برای بنیاد شهید اقدام کند. در این جلسه همچنین موضوع تغییر محدوده طرح زوج و فرد مطرح شد.

بر این اساس با توجه به الزام شهرداری تهران مبنی بر نصب دوربین‌های کنترلی در مبادی طرح زوج و فرد کارشناسان مربوطه موضوع را بررسی کردند و با توجه به زیر ساخت‌های موجود پیشنهاد کردند تغییراتی در بخش‌هایی از محدوده طرح زوج و فرد صورت گیرد.

بدین ترتیب قرار بود بخش‌هایی از محدوده طرح زوج و فرد برای نصب دوربین‌های نظارتی تغییر کند که در جلسه روز گذشته پس از ارائه گزارش مربوطه مقرر شد این تغییرات فعلا تا جلسه بعدی مراعا بماند تا نظرات سازمان حفاظت محیط زیست نیز لحاظ شود. در عین حال شهرداری مکلف شد در سایر مبادی نسبت به نصب دوربین‌های کنترلی ورود به محدوده زوج و فرد اقدام کند.

اين جلسه چند دستور كار ديگر نيز داشته است.