به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، سرهنگ محمد رضا اکبر حلوایی در این باره اظهار داشت: دانشجویان در طول مدت تحصیل، از دیپلم تا دکترای تخصصی، فقط یکبار مجاز به انصراف و شروع به تحصیل مجدد در دانشگاه و رشته دیگر، هستند.

وی درخصوص شرایط دانشجویان انصرافی گفت: این دسته ازدانشجویان چنانچه تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند بایدحداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف، در دانشگاه و مقطع جدید شروع به تحصیل کنند که در این صورت مدت تحصیل قبلی آنها در سنوات مقطع جدید لحاظ نمی شود.

معاون مشمولان و امور معافیت های این سازمان افزود: همچنین قبولی دانشجویان انصرافی در مقطع پائین تر از مقطع قبلی نیز بلامانع می باشد.

سرهنگ حلوایی درباره شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی به دانشگاه و رشته قبلی آنان، گفت: افراد مذکور در صورتی که در مهلت یکساله پس از انصراف، به خدمت اعزام نشده باشند با موافقت دانشگاه مربوطه مبنی بر بازگشت به تحصیل، از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند.

وی در ادامه افزود: وقفه ایجاد شده برای دانشجویان انصرافی که با بازگشت به تحصیل آنان در رشته و دانشگاه قبلی موافقت شده، جزء سنوات تحصیلی آنان محاسبه نخواهد شد و این افراد دیگر مجاز به انصراف مجدد نیستند.

معاون مشمولان و امور معافیت های این سازمان در خصوص شرایط دانشجویان اخراجی گفت: دانشجویان اخراجی، تنها در صورت دریافت کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت از خدمت، مجاز به بازگشت به تحصیل می باشند.


این مقام مسئول در ادامه افزود: درمواردی که اخراج دانشجویان از تحصیل به اشتباه صورت گرفته یا بنا به دلایل موجه دانشگاه اخراج را منتفی اعلام کند با تائید کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اعلام کتبی آن ،در صورتیکه بیش از یکسال از اخراج دانشجو نیز سپری نشده باشد،بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی بلامانع است.