به گزارش افکارنیوزعبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: جلسه رسیدگی به اتهام قتل «مجید» توسط «فاطمه مطیع» در سال ۷۲ روز ۳۰ مهرماه در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهر ری برگزار خواهد شد.

وی گفت: در جلسه گذشته عروس فاطمه مطیع که یکی از شهود این پرونده است اظهار کرد که بیش از ۱۸ سال از ماجرای قتل گذشته است و الان چیزی یادش نمی‌آید ولی اظهارات خود در مرحله تحقیقات را رد نکرد که البته این اظهارات متناقض است.

وکیل مدافع قدیمی‌ترین زن زندانی افزود: برادر و پسر خانم مطیع از دیگر شهود این پرونده هستند که در جلسه قبل حضور نداشتند و قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده به همین علت وقت دیگری برای رسیدگی تعیین کردو البته پسر فاطمه مطیع هم مفقود الاثر است.

به گزارش ایسنا، فاطمه مطیع در حالی در سال ۷۲ به قتل «مجید» متهم شده است که در آن زمان ۴۲ ساله بود ولی اکنون ۶۱ ساله است و به عنوان قدیمی‌ترین متهم زن زندانی در ایران مشهور شده است.

خرمشاهي پيش از اين گفته بود كه در طول اين مدت بارها حكم قصاص و برائت در اين پرونده صادر شده يا تصميمات ديگري گرفته شده است، ولي هيچ كدام از آنها هرگز نهايي و قطعي نشده است به همين دليل خانم مطيع ۱۹ سال به عنوان متهم در زندان به سر ميبرد.