به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، مدرک شناسایی(کارت شناسایی ملی و شناسنامه) پیدا شده توسط اشخاص، در صورتی که امکان دسترسی به صاحب مدرک نباشد، بنا به توضیح پشت کارت ملی و صفحه اول شناسنامه به صندوق پست تحویل می‌شود.

مدارک شناسایی پیدا شده که به صندوق‌های پستی سپرده می‌شود، توسط پست جمهوری اسلامی ایران به سازمان ثبت احوال تحویل می‌شود.

سازمان ثبت احوال نیز در قالب یک خدمت الکترونیکی امکان پیگیری مدارک شناسایی پیدا شده را فراهم کرده است.

شما می‌توانید با ورود به سامانه «شناسنامه و کارت شناسایی ملی پیدا شده» در سایت ثبت احوال به نشانی www. sabteahval. ir با وارد کردن شماره ملی و کد امنیتی که تصویر آن در سایت ارائه می‌شود، مدارک مفقود شده خود را جست‌وجو کنید.

گفتنی است: علاوه بر آن امکان جستجو در " پست یافته " شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این درگاه مهیا شده است. این جستجو تنها از میان مدارکی صورت می‌گیرد که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.

در صورتی که مدرک مورد نظر پیدا شده باشد، باید به اداره ثبت احوال مربوطه که نشانی آن اعلام شده است مراجعه کرده و آن را دریافت کنید.

ممکن است به هر دلیلی مدرک شناسایی شما پیدا نشود. در صورتی که ظرف مدت یک تا سه ماه از مفقود شدن، جستوجوی شما در سامانه ثبتاحوال بینتیجه ماند، بلافاصله برای اعلام مفقودی و دریافت شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت یا اداره ثبتاحوال مراجعه کنید.