این دانش آموز چنان قدرتمند است که می تواند ماشینی را بکشد یا پدرش را که ۹۰ کیلو وزن دارد حمل کند. او به راحتی کیسه های ۱۰۰ کیلویی سیمان را بلند می کند. تصاویری از قدرت بدنی فوق العاده این پسر بچه را که از هم سن و سالهای خودش هم درشت تر است را در زیر می بینیم:

کد خبر: 150821