این سانحه که مقابل دانشگاه قم اتفاق افتاد به دلیل سرعت بالای راننده زن خودروی سواری پژو بود که در اثر تماس با خودروی پراید کنترل خود را از دست میدهد و به نرده های میان بلوار برخورد میکند و متوقف می شود. گفتنی است، در این سانحه عجیب خوشبختانه به سرنشین و راننده هیچ گونه خسارت جانی وارد نشد.

کد خبر: 151024