به گزارش افکارنیوزحسن بیادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شهر ری از سه سو مورد هجمه قرار گرفته است گفت: یک جبهه ویژه خواران هستند، زمینهای کشاورزی شان در اطراف تهران قرار داشته و ارزش مسکونی نداشته است و به دلیل ارزش افزوده زمین، بخشی از فشارها را برای جدایی ری از پایتخت می آورند.

وی ادامه داد: گروهی با تفکرات واتیکانی قصد دارند شهر ری را به صورت واتیکان در بیاورند و تصور می کنند شهر ری می تواند در کنار شهر تهران به واتیکان تبدیل شود.

بیادی با بیان اینکه دولت با مقاصد خاص خود و با طرح موضوعاتی که پایه واساس کارشناسی ندارد قصد جدایی ری از پایتخت را دارد گفت: شهر ری بخشی از هویت تهران است و نمی توان به دلیل هویتی که دارد از پایتخت جدا شود. شاید بخش های دیگر تهران نیز به قدمت ری باشد مانند کن و سرآسیاب دولاب. اما مگر می توان به این دلیل ری را از پایتخت جدا کرد.

بیادی با اشاره به اینکه برخی ادعا می کنند با وجود در آمدهای شهر ری به این بخش از تهران ظلم شده است گفت: چرا به شهرهای صنعتی دیگر رسیدگی نمی شود. شهر قدس به همین بهانه از تهران جدا شد اما حالا نماینده مجلس این شهر به دنبال بازگشت آن به تهران است. این موضوع در خصوص شهرهای چهاردانگه، کهریزک و باقر شهر نیز تکرار شده است.

وی افزود: میزان کمک هایی که استانداری به این شهرها کرده است کفاف اداره آن را نمی دهد و دراین میان مردم قربانی این گونه تصمیم گیری ها شدند.

بیادی تاکید کرد: تنها درآمدی که پس از جدای ری از تهران می توان متصور بود ارایه تراکم است که ویژه خواران به دنبال آن هستند و تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.

وی با بیان اینکه حوزه اداره سیاسی شهر ری از ابتدا نیز از پایتخت جدا بوده است گفت: ری از نظر شهری به تهران متصل است که سود جویان به دنبال جدایی بخش شهرداری ری هستند که امکان پذیر نیست.

بیادی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در شهر ری گفت: چندین برابر آنچه که شهر ری در آمد دارد برای توسعه عمرانی فرهنگی و اجتماعی آن هزینه شده است. هر چند این سخنان منتی بر سر شهروندان آن نیست و کاری است که برای مناطق کم درآمد هزینه می شود.

نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در صورت جدایی ری از پایتخت مشکلاتی در ارایه خدمات عمومی مانند خدمات مترو و اتوبوسرانی، دفن زباله، دفن اموات در بهشت زهرا و... برای مردم ری وپایتخت بوجود می آید که باید در تصمیم گیری ها این نکات پیش بینی شود.