سال گذشته و به دنبال انتشار خبر آموزش ۳ هزار زن " نینجا کار " در ایران این زنان رزمی کار برای نخستین بار مورد توجه رسانه ها قرار گرفتند. برخی از این زنان با آموزش های خاص این ورزش سنتی ژاپنی همانند برخی فیلم های پر بیننده هالیوود قادرند از دیوار راست بالا بروند. رویترز در این گزارش مدعی شد که ایران قصد دارد از این نیجاها برای مقابله با هر گونه تهاجم نیروهای خارجی استفاده کند.

کد خبر: 152486