به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، امروز دوشنبه بازار تهران و بازار سراسر کشور از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح تعطیل بود.

اصناف کشور به علت ابراز انزجار از اهانت‌کنندگان به ساحت حضرت رسول اکرم(ص) امروز تمام بازار‌های سراسر کشور را از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح تعطیل کردند.

همچنين اصناف امروز در پي اين تعطيلي راهپيمايي را در بازار تهران انجام داده و بيزاري خود را نسبت به اهانتكنندگان به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) از سوي آمريكا، صهيونيست و همچنين كشور فرانسه اعلام كردند.