افكار نيوز: پليس ژاپن روز پنجشنبه از بازداشت يک ايراني به سبب دست داشتن در سرقت تاج پادشاهي به ارزش دويست ميليون ين از جواهرفروشي در منطقه گينزاي توکيو خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری کیودو، پلیس ژاپن گفت این سرقت سال دو هزار و هفت صورت گرفته است و حمید رضا صلحی، چهل و یک ساله ساکن توکیو، به دریافت رایگان قطعات فلزی این تاج پادشاهی از یک زن تبعه آمریکای لاتین مظنون است.

منابع پلیس اعلام کردند گفته می شود پس از ربوده شدن تاج پادشاهی در ژوئن سال دو هزار و هفت که با هدف جداکردن تنها الماس های تاج صورت گرفت، این دو نفر قطعات آن را در خانه این زن در توکیو از یکدیگر جدا کردند.

بنا بر اعلام پلیس، ماموران تحقیق معتقدند صلحی این زن را به دو تن از اعضای یک شبکه سارقان معرفی کرده است که به ربودن تاج پادشاهی از جواهرفروشی توکیو مظنون هستند و هم اکنون در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار دارند.

منابع پلیس اعلام کردند گفته می شود پس از ربوده شدن تاج پادشاهی در ژوئن سال دو هزار و هفت که با هدف جداکردن تنها الماس های تاج صورت گرفت، این دو نفر قطعات آن را در خانه این زن در توکیو از یکدیگر جدا کردند. صلحی که احتمال می رود قطعات فلزی باقیمانده این تاج را بعدها از این زن دریافت کرده باشد به ماموران تحقیق گفته که آنها را رها کرده است. یکی از دو فردی که صلحی این زن را به آنها معرفی کرده بود در اسپانیا بازداشت شده است و دولت اسپانیا روز شنبه با استرداد وی به ژاپن موافقت کرد.

همدست این فرد نیز ماه مه، ازدیبهشت ماه، در ایتالیا بازداشت شد.