افکارنیوز:

استعمال سیگار در زنان باعثابتلای آنان به بیماری بیمار‌های رحم، تخمدان و عوارض ریوی می‌شود. از سوی دیگر بافت کلاژن پوست بر اثر استعمال سیگار زودتر تخریب می‌شود همین امر پیری زودرس پوست آنان را به همراه دارد.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: تاثیر استعمال یک نخ سیگار در زنان معادل استفاده از پنج نخ سیگار در مردان است چرا که بدن زنان به مواد دخانی حساس‌تر است.
دکتر محمدرضا معدنی، افزود: زنان اثرگذارترین عضو در خانواده‌ها هستند چرا که ۶۰ درصد از دخترانی که برای ترک سیگار به کلینیک‌های ترک سیگار مراجعه می‌کنند، مادران سیگاری دارند.

وی در ادامه گفت: برخی از مادران در دوران بارداری و شیردهی سیگار را ترک می‌کنند اما لازم است ترک استعمال سیگار دائمی باشد چون دود دست سوم سیگار روی اسباب بازی کودکان می‌نشیند و از طریق دست و دهان به بدن آنان منتقل می‌شود.

دبیراجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تاکید کرد: استعمال سیگار در زنان باعثابتلای آنان به بیماری بیمار‌های رحم، تخمدان و عوارض ریوی می‌شود. از سوی دیگر بافت کلاژن پوست بر اثر استعمال سیگار زودتر تخریب می‌شود همین امر پیری زودرس پوست آنان را به همراه دارد.

معدنی در پایان اظهاركرد: زایمان زودرس از دیگر عوارض استعمال سیگار در زنان است. از سوی دیگر ضریب هوش كودكان مادران سیگاری پایینتر از حد متوسط است و آنان به بیماریهای عدیدهای مبتلا میشوند.