به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، حضرات معصومین و ائمه بزرگوار چندین عامل را در تنگ شدن رزق و روزی بیان کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به گناه، حرام‌خوارىِ، دم زدن از ندارى، دروغگویى و هرکه حقى از حقوق برادر مسلمان خود را به او نپردازد، اشاره کرد.

امام باقر علیه‏‌السلام:

" بنده گناه می‌کند و به سبب آن روزى از او گرفته می‌شود " ۱.

امام صادق علیه‏‌السلام:

" حرام‌خوارىِ زیاد، روزى را از بین می‌برد۲ ".

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:

" کسى که دم از نادارى زند، نادار شود۳ ".

" امانتدارى، توانگرى می‌آورد و خیانت(در امانت) به فقر می‌کشاند۴ ".

امام باقر علیه‏‌السلام:

- به ابو نعمان -: " ما را وسیله سرکیسه کردن مردم قرار مده؛ زیرا با این کار، خداوند بر فقر تو می‌افزاید۵ ".

امام‏ صادق علیه‏‌السلام:

- از پدران بزرگوارش نقل می‌کند: " هر که از فضل خدا نطلبد، فقیر شود۶ ".

" هر مردى که فرزند خود را نفرین کند، فقر برایش به ارثگذارد۷ ".

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:

" دروغ، روزى را کم می‌کند۸ ".

امام على علیه‏‌السلام:

" اعتیاد به دروغگویى، فقر می‌آورد۹ ".

همچنین رسول خدا(ص) درباره کارهایی که برکت روزی را از بین می‌برد اینگونه می‌فرمایند:

" هرکه حقى از حقوق برادر مسلمان خود را به او نپردازد، خداوند، برکت روزى را بر او حرام گرداند، مگر آن که توبه کند۱۰ ".

منبع:

۱ - الکافی: ۲ / ۲۷۰ / ۸ منتخب میزان الحکمة: ۲۳۶

۲ - تحف العقول: ۳۷۲ منتخب میزان الحکمة: ۲۳۶

۳ - بحار الأنوار: ۷۶ / ۳۱۶ / ۶ منتخب میزان الحکمة: ۴۵۲

۴ - بحار الأنوار: ۷۵ / ۱۱۴ / ۶ منتخب میزان الحکمة: ۴۵۲

۵ - بحار الأنوار: ۷۸ / ۱۸۴ / ۱۱ منتخب میزان الحکمة: ۴۵۲

۶ - بحار الأنوار: ۷۶ / ۳۱۶ / ۶ منتخب میزان الحکمة: ۴۵۲

۷ - بحار الأنوار: ۱۰۴ / ۹۹ / ۷۷ منتخب میزان الحکمة: ۴۵۲

۸ - الترغیب و الترهیب: ۳ / ۵۹۶ / ۲۹ منتخب میزان الحکمة: ۴۸۶

۹ - بحار الأنوار: ۷۲ / ۲۶۱ / ۳۶ منتخب میزان الحکمة: ۴۸۶

۱۰- أمالي الصدوق: ۳۵۰ / ۱ منتخب ميزان الحكمة: ۲۳۶