به گزارش افکارنیوزدکتر محمود قاضی خوانساری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توزیع معرفی نامه ارزی برای دانشجویان علوم پزشکی غیر بورسیه گفت: اگر دانشجویان همه ضوابط مورد نظر وزارت بهداشت، معدل دانشگاهی مورد تایید، تحصیل در دانشگاه معتبر و ویزای دانشجویی داشته باشد می تواند از ما معرفی نامه ارزی را دریافت کند.

وی افزود: دانشجویان باید از سیستم سامانه دریافت تسهیلات ارزی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام کنند و به طور معمول هم در مدت ۳ هفته به کار آنها رسیدگی می شود.

قاضی خوانساری یادآور شد: معمولاً اگر مشکلی نباشد بلافاصله نوبت دریافت می کنند و می توانند معرفی نامه را بر اساس نوبت دریافت کنند.

وی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر این موضوع گفت: نوسانات بازار ارز به این موضوع ارتباطی ندارد و ما تنها تا مرحله معرفی نامه ارزی را برعهده داریم و مواردی از قبیل اعتبار دانشگاه و ویزای دانشجویی فرد را در این زمینه کنترل می کنیم تا مطمئن شویم که دانشجو شاغل به تحصیل در خارج از کشور است.