به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، پرواز ۱۰:۴۵ دقیقه صبح بندرعباس به تهران متعلق به خطوط هوایی ماهان دقایقی پیش به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت شد و در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست.

به گفته یکی از شاهدان عینی هواپیمای مذکور پس از چندین دقیقه پرواز، به دلیل لرزش شدید و باز شدن ماسک‌ها مجبور به بازگشت به سمت بندرعباس شده است.

در حال حاضر این هواپیما روی باند فرودگاه بندرعباس مستقر و در حال تخلیه مسافران است.

تمامی مسافران هواپیما سالم هستند.