به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، «سِت. دِ. اف» راننده این خودرو بعلت بی احتیاطی در عبور از هشدار توقف راه آهن، امروز صبح به قطاری که در حال گذر از منطقه «کوتِن» ایالت زاگسن آنهالت آلمان بود، برخورد کرد.

بر اثر این این تصادف، راننده خودرو سواری جان خود را از دست داد. بررسی های اولیه شرکت راه آهن «دویچه بان» و پلیس نشان داد برغم بسته بودن حفاظ هشدار توقف راه آهن در محل تقاطع جاده با ریل اما این راننده به حرکت خودرو خود ادامه داده است. خودرو این راننده پس از برخورد با قطار سریع السیری که با سرعت یکصد و شصت کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، دویست متر بر روی ریل ها کشیده شد تا جایی که آنرا به زیر قطار کشید و له کرد.

لینک فیلم