زندان هالدن فنگسل(Halden Fengsel) در ۸ آوریل ۲۰۱۱ در نروژ افتتاح شده است. گویی این زندان لوکس برای زندانیان VIP تهیه شده است. دارای زمین های ورزش، استدیو صدابرداری و حتی اتاقی خصوصی برای ملاقات با خانواده ها در آن تعبیه شده است. به گفته مسئولان، از این زندان برای آماده سازی روحیه زندانیان برای ورود به جامعه استفاده میشود. بنا به آمار، در نروِژ تنها ۲۰ درصد زندانیان طی دو سال بعد از آزادی دوباره دستگیر میشوند. این رقم برای انگلیس و آمریکا در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

کد خبر: 154418