به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان نوشت: در متون طب سنتي توصيه هايي درباره تغذيه در فصول مختلف سال بيان شده است؛ چنان که توصيه شده است در فصل گرم سال غذاهايي با طبع سرد و در فصل سرد سال غذاهايي با طبع گرم مصرف شود و در فصل هاي معتدل نيز از غذاهاي معتدل استفاده شود.اما توصيه براي داشتن رژيم هاي غذايي مختلف متناسب با ماه هاي سال تنها در رساله ذهبيه امام رضا(ع) آمده است و نه در طب سنتي و نه در طب مدرن، به اين مهم پرداخته نشده است. يکي از اشکالاتي که در توصيه هاي طب مدرن ديده مي شود، ناديده گرفتن ويژگي هاي آب و هوايي و جغرافيايي و مزاج فرد در تجويز رژيم غذايي است. به عنوان مثال به همه افراد توصيه مي شود که روزانه ۸ ليوان آب مصرف کنند و اين سفارش بدون توجه به رطوبت و مزاج فرد و منطقه جغرافيايي و... است.اما در رساله ذهبيه امام رضا(ع) به تفکيک هر ماه معرفي شده و ضمن اشاره به ويژگي ماه هاي سال، درباره تغذيه توصيه هايي شده است که شامل يک سري بايدها و نبايدهاست.در اين مطلب با توجه به اين که هنوز در روزهاي اولين ماه فصل پاييز قرار داريم، ويژگي هاي اين فصل و نحوه تغذيه در آن را براساس رساله ذهبيه، از دکتر سيدسعيد اسماعيلي جويا مي شويم.وي چنين مي گويد: حضرت امام رضا(ع) در رساله ذهبيه به ماه هاي رومي اشاره کرده اند که نسبت به ماه هاي قمري و شمسي ثبات بيشتري دارد و تقويم ثابتي که مطابق با فصل هاي سال باشد، تقويم رومي است که ايشان اشاره کرده اند. نکته قابل توجه اين است که ماه هاي رومي حدود ۷ روز از ماه هاي شمسي زودتر شروع مي شود. به عنوان مثال اول سال رومي حدود ۲۳ اسفند ماه شمسي است. ايلول که مطابق مهر ماه است از ۲۳ شهريور شروع مي شود و حدود ۳۰ روزطول مي کشد در اين ماه هوا معتدل است و غلبه سودا افزايش مي يابد. طبيعتاً وقتي سودا افزايش يابد، بيماري هاي سوداوي مانند افسردگي و اضطراب نيز افزايش مي يابد.راه حل رفع اين مشکل استفاده از مسهل هاي خاص سوداوي است که از آن ها مي توان به گياه افتيمون اشاره کرد.براي مصرف اين گياه بهتر است حدود يک قاشق از آن را در يک ليوان شير جوشيده حل کرد و براي مدت ۱۵ دقيقه آن را کنار گذاشت و سپس صاف و ميل کرد.حضرت امام رضا(ع)در رساله ذهبيه مصرف بعضي از غذاها را در اين ماه توصيه کرده اند؛ مصرف شيريني هاي طبيعي مانند عسل، خرما، توت، انجير و از بين گوشت ها نيز گوشت بره و بزغاله مفيد است اما مصرف گوشت گاو به دليل افزايش سودا توصيه نمي شود.در اين فصل به دليل افزايش خشکي، بيماري هاي فصلي مربوط به خشکي از جمله خشکي پوست افزايش مي يابد بنابراين نبايد از سونا و جکوزي که باعث تعريق بيشتر بدن مي شود، استفاده کرد.از مصرف بعضي غذاها که باعث خشکي مي شود از جمله غذاهاي کبابي و بريان بايد پرهيز کرد. استفاده از عطرهاي معتدل نيز توصيه شده است اما نکته آخر اين که خوراکي هاي فصل تابستان مانند خيار و خربزه براي اين فصل مناسب نيست و از مصرف آن بايد پرهيز کرد.