'محمود احمدی نژاد' سی ام آبان ماه سال جاری در همایش تجلیل از خیرین مسکن ساز (سقف آسمانی) از موافقت خود با به حراج گذاشتن خودروی شخصی خود جهت مشارکت در طرح نهضت تامین مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورخبر داده بود.

به همین منظور سامانه اینترنتی جهت برگزاری حراج بین المللی به نشانی www. ahmadinejad - car. com ایجاد شده است.

گزارش ایرنا از حاشیه جلسه روز جاری دولت حاکی است، 'صادق محصولی ' پس از جلسه دولت در جمع خبرنگاران همچنین گفت:۳۰۰ هزار خانواری که سرپرست آنها زن است ، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت که ۳۷ درصد حق بیمه آنها را دولت پرداخت خواهد کرد.