به گزارش افکار به نقل ازواحد مرکزی خبر، مدیرعامل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با بیان اینکه این هواپیما از نوع فوکر ۱۰۰ که ۱۰۰ نفر مسافر داشت، گفت: خلبان این هواپیما برای رفع نقص فنی به زمین نشسته ولی حالت اضطراری اعلام نکرده است.

قاسم زاده افزود: این هواپیما پس از رفع نقص احتمالی دوباره به سمت بندرعباس پرواز می کند.

پرواز۳۹۳ هواپیمائی ایران ایرقرار بود، ساعت پرواز ۱۹:۲۰ به سمت بندرعباس پرواز کند.