افکارنیوز: جمعی از ایتام و کودکان بی سرپرست، نخستین روز از ماه مبارک رمضان را میهمان رییس جمهور بودند و روزه خود را در کنار رییس جمهور افطار کردند.
دکتر محمود احمدی‌نژاد اولین روزه ماه ضیافت الهی را در کنار جمع صمیمی و با نشاط ایتام و کودکان بی سرپرست افطار کرد.
رئیس جمهور در مراسم ضیافت افطاری، میهمانان روزه دار خود را مورد نوازش قرار داده و در فضایی صمیمی از آنان پذیرایی کرد.