به گزارش افکارنیوزبه نقل از ملت ایران: پاتریشیا کرنتسیل ۴۴ ساله، که به عنوان زنی که به شدت حمام آفتاب گرفته و پوستش به شدت آسیب دیده، اخیرا مشهور شده بود و همچنین در دادگاه به جرم همین آسیب به صورت دخترک پنج ساله خود متهم شده بود.

اکنون در یک تغییر چشمگیر، در حال پیش بردن کتابی درباره آموزشی به زنان درباره نگهداری از پوست بدون صرف پول است.

او درحالی که سعی می کند به گونه ای شهرت بد خود را پاک کند و تصویر مثبت تری را از خود به جا بگذارد، در چند سری ویدئو برای نگهداری پوست ظاهر شده است که مطالبی از کتابی است که توسط یک شخص فعال درزمینه مراقبت پوست به نام دانا راموس نگاشته شده است.

این کتاب در جهت بیان حقایقی درباره محصولات آرایشی و نگهداری پوست نگاشته شده است و به زنان راهنمایی هایی درباره مواد موثر و صحیح در میان لوازم آرایشی ارائه کرده است.