افکارنیوز

: وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید، در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت:
شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی!!!
.
.
هر وقت به خاطر اشتباهاتت خود را سرزنش می کنی به یاد داشته باش که اولین کسی که باید تو را ببخشد خودت هستی …
.
.
چه حقیر و کوچک است آن که به خود مغرور است، چرا که نمی داند بعد از بازی شطرنج شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می گیرند!
.
.
هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی …
.
.
دوستان واقعی تو؛ تو را آن گونه که هستی دوست دارند!
دشمنان واقعی تو؛ تو را آن گونه که هستند!
.
.
بعضی ها بهتر از این هستند که نشان می دهند و بعضی ها بدتر از آن هستند که پنهان می کنند …
.
.
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند …
و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود …
خورشید فردا طلوع میکند، حتی اگر ما نباشیم …!
.
.
کسانی که به آنان عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند …
.
.
نعره هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمی کند، من از سکوت موریانه میترسم!
.
.
برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار بر خلاف میلشون عمل کنی!
.
.
همیشه اسیر دیواری هستیم که از آجر نادانی ها ساخته ایم …
.
.
هر زن شایسته مردیست که به او احترام بگذارد و هر مرد لیاقت آن زنی را دارد که قدر تلاش آن مرد را بداند …
.
.
میوه‌ی بسیار شاخه درخت را می‌شکند؛ شادی بسیار، قلب را!
.
.
اگر خواستی ارزش خود را بدانی ببین به جه دلبسته ای!
.
.
گاهی اوقات انسانها دوست ندارند که حقیقت را بشنوند زیرا باورها و عقایدشان را زیر و رو خواهد کرد!
.
.
اگر همه ی مردم بزرگترین غم زندگیشان را در دست بگیرند و در صفی بایستند تا یک قاضی حکم کند غم چه کسی بزرگتر است، هرکس با نگاه به کناری اش غم خود را در جیب می گذارد و به خانه می رود …
.
.
آنجایی که باد نمی وزد، آدمها دو دسته میشوند:
آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند و آنهایی که میدوند تا بادبادک بالا بماند!
.
.
حسادت یک دوست از رقابت دشمن بدتر است …
.
.
غرور گفت: “غیر ممکن است”
تجربه گفت: “خطرناک است”
عقل گفت: “بیهوده است”
دل زمزمه کرد: “امتحانش کن”
.
.
اگر احساس رنج کردى بى حکمت نیست، چیزى در دلت هست که باید بسوزد تا تو پاک شوى …
.
.
همیشه دنبال کسی میگردیم ولی حیف خودمان گم شده ایم!
.
.
هیچ ورزشی برای “قلب” مفید تر از خم شدن و گرفتن دست “افتادگان” نیست!
.
.
وقتی وارد می شوی لباست معرف توست، وقتی می روی حرفهایت …
.
.
نزد هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن زیرا به سرعت ژست خدا را برایت میگیرد!
.
.
بعضی آدمها حرفهایی میزنند یا کارهایی میکنند که فکر میکنند تو احمقی …
اشکال نداره؛ بگذار به واسطه تو هم که شده کمی فکر کنند …
.
.
بودن یا نبودن، مسئله این نیست …
مسئله انسان بودن و انسان ماندن است!
.
.
از همه آدمهای بدی که در زندگیم بوده اند سپاسگزارم؛ آنها دقیقا به من نشان دادند که چه کسی نمی خواهم باشم!!!
.
.
برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند که به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم …
.
.
زندگی فرصت نیست، تجربه ایست تا بدانیم حقیقت نیستیم، خاطره ایم!!!
.
.
کوچکتر که بودیم، ایمانمان بزرگتر بود …
بادبادک می ساختیم نمی ترسیدیم باد نباشد!!!
.
.
بزرگترین هدیه ایی که میتوان به کسی داد؛ زمان است!
هنگامی که برای یک نفر وقت میگذارید، قسمتی از زندگیتان را به او داده اید که باز پس نمیگیرید!
دقت کنید که دارید برای چه کسی وقت میگزارید …
.
.
هرگز در زندگی این دو را ابراز نکن:
اول آنچه نیستید …
دوم همه آنچه که هستید!
.
.
از خستگی اگر گریستی هرگز زانو نزن زیرا قانون طبیعت اجبار به برخاستن است …
پس چون درختان باش که ایستاده میمیرند …
.
.
هرکسی نغمه خود خوانَد و از صحنه روَد
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد …
.
.
یادمان باشد آن هنگام که از دست دادن عادت میشود، به دست آوردن دیگر آرزو نیست …
.
.
بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین میخرد؛ روزی خواهد آمد که با خود بگوید:
“برای چنین روزهای مبادایی کاش قطعه ای آسمان می خریدم …”
.
.
آرامشی که اکنون دارم مدیون انتظاریست که دیگر از کسی ندارم …
.
.
هیچ وقت نگو رسیدم ته خط …
اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط، یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت: “نقطه سر خط”
.
.
مرگ انسان زمانی است که:
نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن …
.
.
لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید …
.
.
وقتی کسی رو ناراحت میکنی ، فقط خودت میتونی آرومش کنی ؛ مثل مار که وقتی نیش میزنه ، پادزهرشو از خودش میگیرن &