به گزارش افکارنیوز، علی گورانی در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی اداره پرتوهای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت در زمینه تشعشعات و پرتوهای محیطی که روزانه بر انسان ساطع می‌شود، اظهار داشت: این سازمان بنا بر رسالتی دارد که در زمینه پرتوهای محیطی کاملا پاسخگوی افراد جامعه است.

وی با بیان اینکه به دلیل ورود ابزار تکنولوژیک و فناورانه به ابعاد مختلف زندگی بشر، روزانه انرژی های بسیاری از محیط و این ابزار به انسان ساطع می‌شود، گفت: به صورت کلی پرتوهایی که بر انسان تابیده می‌شود خطرناک است و باید راهکارهای پیشگیری و مقابله با این پرتوها در صورت امکان به کار گرفته شود و تا جایی که ممکن است از این تشعشعات دوری کرد.

گورانی در مورد ارسال پارازیتهای ماهواره ای و شائبه هایی که در زمینه تشعشعات آن وجود دارد، تصریح کرد: این پرتوها جدای از سایر پرتوها نیست و مقداری انرژی که از آن تابیده می‌شود تفاوتی با دیگر سیگنالهای الکترومغناطیسی ندارد.

رئیس اداره پرتوهای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت با تاکید بر بررسی هایی که روی پارازیتهای ماهواره ای صورت گرفته است به مهر گفت: این امواج در شعاع گیرنده و فرستنده های تلویزیونی ارسال می‌شود و مربوط به افراد نیست.

وی با بیان اینکه انسان امروزی با امواج همزیستی مسالمت آمیز را بکار گرفته است، گفت: مراقبت در این زمینه همیشه توصیه می‌شود با این حال منطقی نیست که بگوییم بیماریها تنها ناشی از پارازیتهای ماهواره ای است.

گورانی با اشاره به اظهاراتی که از بروز برخی بیماریها مانند ناباروری و یا سقط جنین به دلیل پارازیتهای ماهواره ای حکایت دارد تصریح کرد: بیماری صدها عامل می تواند داشته باشد و تاکنون ثابت نشده است که به طور خاص این سیگنالها باعثبه وجود آمدن یک بیماری شده باشد.

وی گفت: اینکه در زمینه پارازیت ماهواره ای موضوع تا این حد پررنگ شده است ابعاد دیگری دارد و مربوط به مسائل بهداشتی نمی شود. چرا که سیگنالها و پارازیت ماهواره ای در همه جای دنیا وجود دارند و مختص ایران نبوده و تنها مربوط به کانالهای ماهواره ای نیست.