به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، سی و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مانند همیشه با حاشیه های جالبی همراه بود. همانند همیشه بعد از قرائت قرآن کریم غلامحسین محسنی اژه ای صحبت می کرد ولی این بار گفت صحبتی ندارم و خبرنگاران سوالات را مطرح کنند.

نفر اول خبرنگار مهر بود که در مورد فرار برخی از عاملان التهاب بازار ارز بعد از سخنان رئیس جمهور در نشست خبری و همچنین در مورد ناپدید شدن بخشی از ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به بازار سوال کرد که دادستان کل کشور گفت: بگذارید همه سوالات ارزی شان با بپرسند بعد جواب می دهم.

سوالات یکی یکی از سوی خبرنگاران مطرح شد. از باز شدن پرونده محمد باقر قالیباف، علی مطهری، مصطفی پورمحمدی و برخی از چهره ها توسط روزنامه ایران تا اعتراض خبرنگار مغرب نسبت به دستگیری مدیرش و اینکه چه زمانی آزاد می شود.

وقتی نوبت به پاسخ دادن به سوال یکی از خبرنگاران در مورد درخواست بازدید رئیس جمهور از زندان اوین رسید محسنی اژه ای خاطره ای از زمان بازداشت غلامحسین کرباسچی تعریف کرد. وی گفت: یادم هست وقتی آقای کرباسچی بازداشت شد همان شب آقای موسوی لاری و آقای شوشتری در دفتر وزارت دادگستری با من قرار داشتند. وقتی به وزارتخانه رسیدم آقایان گفتند که می خواهیم با کرباسچی ملاقات داشته باشیم. من هم آن زمان قاضی پرونده بودم و گفتم نه اجازه نمی دهم. یعنی اینکه اجازه ملاقات با متهمی که در حال بازپرسی است با قاضی پرونده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران گفت: در خصوص بازار ارز(با اشاره به سمت چپ و راست جلسه نشست) به سوالات جناح چپ و جناح راست همزمان پاسخ می دهم. خبرنگار مهر با طعنه گفت: مانند سریال دونگ ئی از جناح شمال و جنوب صحبت کردید. محسنی اژه ای لبخندی زد و گفت: بله مثل سریال دونگ ئی! بعد همه حضار خندیدند!

محسنی اژه ای در ادامه صحبتهایش در مورد بازار ارز به خودورهای پورشه و آخرین سیستم اشاره کرد که خبرنگار با طعنه گفت: مانند همان ماشینی که پسر شما دارد؟ و دادستان کل با لبخند گفت: این خبرنگار باز هم دروغ پردازی می کند!