افکارنیوز

: این سوسک به دلیل داشتن گردنی دراز " سوسک زرافه ای " نامیده می شود و در سواحل شرقی آفریقا و جزایر ماداگاسکار یافت می شود.