افکارنیوز

: مدائن صالح مکانی است تاریخی که در دوران قبل از اسلام در بخش آل الولی در منطقه المدینه عربستان سعودی بنا شده است. مدائن صالح بزرگترین بنایی است که تمدن نباتیان پترا در اردن را نشان می دهد. این بنا شامل ۱۳۱ مقبره سنگی است که تا مسافتی حدود ۱۳.۴ کیلومتر ادامه دارند و پیشینه آنها به ۱۰۰ سال پیش از میلاد تا ۱۰۰ سال پس از میلاد برمی گردد.
قلمروی پادشاهی نباتیان از پترا(اردن) تا شبه جزیره عربستان ادامه داشت و حکومت خود را مناطق خشک و نیمه خشک گسترانیده بود. درآمد نباتیان عمدتا از طریق تجارت گیاهان معطر و ادویه جات به دست می آمد.

به گزارش برترین ها تونل های متعدد، اتاق های پذیرایی، مقبره ها و نمای خارجی خاص در دل کوه بر شگفتی این بنا افزوده است. از سال ۱۹۷۲ مدائن صالح به دلیل جاذبه جهانگردی که داشت به عنوان یک منطقه حافظت شده در نظر گرفته شد.