به گزارش افکارنیوزبه نقل ازمهر: یک روزنامه انگلیسی از برنامه ای ویژه در سنگال گزارش داد که این برنامه را می توان نسخه این کشور آفریقایی از برنامه " امریکن آیدل " خواند.

در کشور سنگال جائیکه بر روی گوسفندها اسم گذاشته می شود و آنها را به عنوان حیوانات خانگی، در داخل منازل نگهدای می کنند پربیننده ترین برنامه تلویزیونی " این گوسفند " نام دارد.

برنامه این گوسفند نمونه سنگالی برنامه امریکن آیدل است و در آن سعی می شود تا بهترین گوسفند سنگال انتخاب شود.