به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاریANSA ایتالیا؛ بخش علم و تکنولوژی، قارچ ها موجوداتی هستند که در شب رشد می کنند، که در زیر، دی اکسید کربن و مواد آلی را تجزیه می کنند.

در این تحقیق ژن هایی شناسایی شده اند که به قارچ اجازه انجام همه این توابع، یعنی تجزیه برگ و چوب، ۲ CO را می دهد که به توسعه اندام باردهی، یعنی بخشی از قارچ که بر روی زمین رشد می کند و در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد را می دهد.

محققان نقشه ژنتیکی دو گونه از قارچ را بدست آورده اند که نام علمی قارچAgaricus است و بطور وحشی کشت می شود.

این کار نشان می دهد که در مقایسه با قارچ های دیگر، این نوع قارچ دارای ژن هایی با ظرفیت بیشتری برای سوخت و ساز پیچیده مشتقات پلیمر لیگنین و دیگر مشتقات است.

فرانسیس مارتین، یکی از نویسندگان INRA گفت: ' ' توانایی استفاده از پروتئین ها در خاک مزیتی است که قارچ خوراکی نسبت به دیگر رفتگران برای پاکسازی محیط زیست از آن استفاده می کند.

برای اولین بار، متخصصان توضیح می دهند که این قارچ نه تنها قادر به تجزیه برگ های کف جنگل است بلکه قادر به تجزیه چوب نیز هست.

محققان می گویند: در مقایسه با ژنوم قارچ های دیگر، که ما قبلا آنها را بررسی کردیم این نوع به عنوان پوسیدگی قهوه ای قارچ و پوسیدگی سفید قارچ مشخص می شود، ژنوم شگفت انگیز قارچ Agaricus شباهت های بسیاری در ترکیب ژنتیکی را نشان داد.

ایگور گريگوريوف از وزارت انرژی ایالات متحده است افزود: داده های ما نشان می دهد که در طبقه بندی قارچ ها و انطباق خود را براي رشد در فضايي بسیار مرطوب و پوشش داده شده با برگ نوعی از قارچ های کلاسیک است که براي تجزیه چوب مناسب نیست./ع۲