به گزارش افکارنیوز، محمد مهدی قمصری در گفتگو با مهر، درباره علت تغییر نام دانشگاه تهران ۲ گفت: بحثاولیه به این شکل بود که دانشگاه تهران ۲ داشته باشیم اما بر اساس مصوبه جدید وزارت علوم که می توان پردیسهای دانشگاهی را در جوار دانشگاهها ایجاد کرد همچنین با توجه به رابطه سازمانی که دانشگاه تهران ۲ با دانشگاه اصلی دارد به عنوان پردیس البرز دانشگاه تهران نامگذاری شد.

وی ادامه داد: مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران بود که این دانشگاه می تواند یک دانشگاه غیرانتفاعی داشته باشد که در واقع همان دانشگاه تهران ۲ است اما مسیر تشکیل این دسته از دانشگاهها در وزارت علوم مسیر تعریف شده ای است که افراد حقیقی یا حقوقی باید برای دریافت مجوز این مسیر را طی کنند، پس می توان اعلام کرد که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در مسیر مصوبات وزارت علوم به شمار می آید.

به گفته قمصری، پردیس البرز دانشگاه تهران دانشگاه مستقلی از دانشگاه تهران نیست.

وی درباره مکان فعلی استقرار این پردیس گفت: ساختمانی در کرج نزدیک مترو کرج در نظر گرفته شده است و فعلاً در مراحل نقاشی دیوارها قرار دارد، کلاسهای کارشناسی ارشد این پردیس از هفته آینده بنا بوده که فعال شوند.